Mutlu İşletme

İyi yaşam her yerde, şimdi İş Yerinizde!

Önde gelen işverenler çalışanlarının değerini biliyor, onların bağlılığını güçlendirmek ve üretkenliğini artırmak için sağlıklı kültürler ve gelecek tasarlıyorlar.
 
Kurumların Yüzde 78 ’i çalışanlarının mutluluğunu iş stratejilerinin çok önemli bir bileşeni olarak görüyor. Stratejik olarak bu alanlara yatırım, işletme performansını ve karlılığını ölçülebilir şekilde etkiliyor.  (State of the Industry: Employee Wellbeing, Culture and Engagement in 2017)
 
İş yeri sağlık programlarına katılanların, sağlık programlarına katılmayanlara göre tıbbi maliyet ve devamsızlık oranlarının daha az olduğu görülüyor. (Small Business Attitudes on Wellness Programs, Small Business Majority, 2014)
 
Wellness programlarının ortalama yatırım getirisi . Bu, programa harcanan her dolar için şirketin azalan sağlık maliyetleri nedeniyle 3.27 dolar kazandığını gösteriyor. (Harvard Wellness ROI Research)
 
 

İş yerinizin 'İyi Yaşam' kazancını merak ediyor musunuz?

Çalışan Sayınız
Yılda Ort. Ücretli Raporlu İzin Gün Sayısı
(Çalışan başına belirtiniz.)
Ort. Brüt Çalışan Ücreti (TL)
Yıllık Özel Sağlık Sigortası Prim Maliyetiniz
 
 
 

 

Toplam Ücretli Raporlu İzin Gün Sayısı (Yıl)
Çalışan X
Gün =
Gün
Ort. Brüt Çalışan Ücreti (Gün)
TL /
Gün =
TL
İşverene Raporlu Gün Maliyeti (Yıl)
Gün X
TL =
TL
 
Özel Sağlık Sigortası Prim Maliyeti (Yıl)
TL
%10 Azalma (Hedeflenen Min. İyi Yaşam Kazancı)
TL
 
 
Toplam Kazanç
+
=
TL
 
 

* Alternatif maliyete etkisi olan unsurlar;
verimliliğin artması, turnover oranının düşmesi ve buna bağlı olarak personele yapılan yatırımın getirisi tabloya ek kazanımları beraberinde getirir.

Sonuçlar gösteriyor ki, kurumsal wellness programları ve politikaları bireye ve kuruma önemli ölçüde faydalar sağlıyor; eğer uzun soluklu, ölçülebilir, uygulanabilir ve deneyimlenir ise…

DOĞRU ADRESTESİNİZ
  • Sürdürülebilir
  • Ölçülebilir
  • Entegre

Kurumsal İyi Yaşam Programlarımızla

"İyi Yaşam Ortağınız"

Olmak İçin Buradayız .